Advies opvoedondersteuning

De gemeente Hoorn wil komen tot een samenhangend aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning in het CJG Hoorn. Tevens wil Hoorn toewerken naar een situatie waarin ketenpartners, vanuit de netwerksamenwerking in het CJG, samenwerken, elkaar versterken en overlap in het aanbod voorkomen. Vanzelfsprekend wil gemeente Hoorn dat dit van hoogwaardige kwaliteit is. Het uiteindelijke doel is om middels goede afstemming en onderlinge samenwerking op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning uiteindelijk te komen tot meerjarige afspraken.
 

Niek Fransen

Senior adviseur
T +31 (0)20 7059 +31 (0)20 625 75 37
nfransen@dsp-groep.nl
 [ naar zoekfunctie ]

Door Niek Fransen, Sanneke Verweij Gestart in 2012. Afgerond in 2014.