Jongerenwijzer 2012-2013

De samenleving verandert en het jongerenwerk verandert mee. Met Jongerenwijzer krijgen instellingen in het jeugd en jongerenwerk en Amsterdamse stadsdelen zicht op trends binnen het jongerenwerk. Er is draagvlak voor intensiever gebruik binnen de reguliere werkwijze. Daarmee wordt Jongerenwijzer een standaard en veel toegepast instrument in het jongerenwerk in Amsterdam.

Drie modules
De digitale applicatie Jongerenwijzer bestaat uit drie modules.

  • Jongere en jongerenwerker leggen in een individueel persoonlijk plan afspraken vast.
  • Via groepsformulieren beschrijven jongerenwerkers per groep de doelen en resultaten.
  • Instellingen krijgen via een gestandaardiseerde vragenlijst feedback van samenwerkingspartners/ketenpartners.

Zicht op resultaten
Met de uitkomsten van Jongerenwijzer verkrijgt de gemeente voor het eerst zicht op het bereik van het jongerenwerk. Ook geeft het een beeld van de doelen en opbrengsten van de individuele contacten tussen jongerenwerker en de jongeren. De gemeente krijgt zo de mogelijkheid om gespreksonderwerpen met de welzijnsinstellingen te agenderen. Daardoor kan een gesprek plaatsvinden over de opbrengsten van en prioriteiten binnen het jongerenwerk.  

Eigen kracht en wederkerigheid
Via Jongerenwijzer stimuleren jongerenwerkers jongeren om hun eigen netwerk in te schakelen bij persoonlijke doelen op het gebied van school, werk, vrije tijd en gezondheid. Meer dan 60 jongerenwerkers maakten in 2012 afspraken met 329 individuele jongeren. De jongeren wilden vooral werken aan school/werk (76%) en vrije tijd (57%). 46% van de jongeren realiseert na vijf maanden de doelen. 47% behaalt het doel gedeeltelijk.

Instrument voor individuele begeleiding
Jongerenwerkers en jongeren zijn positief over werken met Jongerenwijzer. Het stimuleert om te werken aan persoonlijke doelen, het motiveert en is leerzaam. 60% van de jongerenwerkers ziet Jongerenwijzer als hulpmiddel bij individuele begeleiding aan jongeren. Betrokkenen vinden het belangrijk om te reflecteren op de uitkomsten en op basis daarvan nieuwe doelen te stellen.

Meer weten?
Als u meer wilt weten over Jongerenwijzer neem dan contact op met Joost Groenendijk of Niek Fransen.

 [ naar zoekfunctie ]

Door Jolien Terpstra, Joost Groenendijk, Niek Fransen, Paul van Soomeren voor Stadsdelen gemeente Amsterdam. Gestart in 2012. Afgerond in 2012.