Sturingspercentages per beroepsgroep

In 2011 deed DSP-groep voor de tweede keer onderzoek naar agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak.
Op verzoek van BZK doen we enkele aanvullende analyses: we berekenen per beroepsgroep het sturingspercentage. Agressie en geweld blijkt slechts ten dele samen te hangen met individuele-, werk- of organisatiefactoren. Het sturingspercentage geeft aan in hoeverre agressie en geweld – in theorie – kan worden ingedamd door te werken aan individuele-, werk- en organisatiefactoren.

 

Manja Abraham

Onderzoeker
T +31 (0)20 7059 +31 (0)20 625 75 37
mabraham@dsp-groep.nl
 [ naar zoekfunctie ]

Door Manja Abraham Gestart in 2012. Afgerond in 2012.