Sturingspercentages per beroepsgroep

In 2011 deed DSP-groep voor de tweede keer onderzoek naar agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak.
Op verzoek van BZK doen we enkele aanvullende analyses: we berekenen per beroepsgroep het sturingspercentage. Agressie en geweld blijkt slechts ten dele samen te hangen met individuele-, werk- of organisatiefactoren. Het sturingspercentage geeft aan in hoeverre agressie en geweld – in theorie – kan worden ingedamd door te werken aan individuele-, werk- en organisatiefactoren.

 

 [ naar zoekfunctie ]

Door Manja Abraham Gestart in 2012. Afgerond in 2012.