Landgoederen in Overijssel

Landgoederen spreken tot de verbeelding als plaatsen waar de moderniteit nog geen vat op heeft gekregen. In zekere zin is dat ook zo: landgoederen zijn rijk aan cultuurhistorie en landschappelijk schoon. Maar landgoederen zijn ook veelzijdige bedrijven, waar allerlei economische activiteiten – van landbouw tot verblijfsrecreatie – samen moeten zorgen voor een kostendekkende exploitatie. Elk landgoed vindt daarin zijn eigen unieke en hedendaagse combinatie van activiteiten.

Veelzijdige bedrijven
In de publicatie ‘Landgoederen in Overijssel: midden in ons landschap’, geschreven voor de provincie Overijssel, laten wij zien hoe landgoederen tot stand zijn gekomen en hoe ze heden ten dage functioneren. Daarbij komen personen aan het woord die landgoederen vanuit verschillende invalshoeken belichten:

  • Albert graaf Schimmelpenninck, rentmeester van Twickel, het grootste particuliere landgoed van Nederland, vertelt over zijn inspanningen om het landgoed te beschermen en te versterken. Daarin is samenwerking met gemeenten van groot belang, maar die verloopt niet altijd makkelijk.
  • Siebe Rossel, cultureel antropoloog, legt uit hoe landgoederen door de eeuwen heen steeds met hun tijd zijn meegegaan. Ook nu liggen er kansen, bijvoorbeeld in het voorzien in de behoefte van consumenten aan streekeigen en duurzame producten.
  • Boerin Annette Harberink en directeur van Stichting IJssellandschap, Jaap Starkenburg, laten zien dat je ook nu nog een nieuw landgoed kunt oprichten. Zij ontwikkelen Keizersrande, een biologische melkveehouderij in de uiterwaarden van de IJssel.
  • Boudewijn van Vilsteren, directeur van hotel-restaurant Landgoed de Wilmersberg, en Jan Oldekamp, adviseur natuur- en landschapsbeheer, leggen uit dat intensieve bedrijfsactiviteiten en beheer en onderhoud van een prachtig landschapspark helemaal niet op gespannen voet met elkaar staan.
  • Emilie van Karnebeek vertelt over het moeizame proces om op Landgoed de Eese van landbouw op natuur over te gaan.
  • Ten slotte komt Alfred Gijlers, senior beleidsmedewerker bestuursdienst Ommen-Hardenberg, aan het woord over de mogelijkheden die een gemeente heeft om landgoederen van dienst te zijn.

Agenda Landgoederen
De publicatie schreven wij in het kader van de Agenda Landgoederen  van de provincie Overijssel en is bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten en andere betrokkenen en geïnteresseerden. De Agenda Landgoederen bevat projecten en initiatieven die de provincie Overijssel vanaf 2013 samen met landgoedeigenaren, hun belangenbehartiger Overijssels Particulier Grondbezit, gemeenten en andere betrokkenen gaat uitvoeren. DSP-groep was penvoerder van de Agenda Landgoederen namens de provincie. De agenda Landgoederen is inmiddels vastgesteld en de uitvoering is gestart.

Justin de Kleuver

Onderzoeker/adviseur
T +31 (0)20 7059 +31 (0)20 625 75 37
jdekleuver@dsp-groep.nl
 [ naar zoekfunctie ]

Door Justin de Kleuver, Stella Blom voor Provincie Overijssel. Gestart in 2012. Afgerond in 2012.