Voedingsaanbod in het mbo

2012, 14 pagina's

Onderzoek kantineaanbod in het MBO

De MBO Raad wil een bijdrage leveren aan een actieve en gezonde leefstijl van haar studenten. Het stimuleren van een gezond eetpatroon hoort daar ook bij. Om gerichte en effectieve ondersteuning te kunnen bieden heeft DSP-groep i.s.m. RIVM een stand van zaken onderzoek uitgevoerd onder de mbo-instellingen met betrekking tot het voedingsaanbod.

Gezonde en minder gezonde producten in evenwicht
Het aanbod gezonde en minder gezonde producten, dat wordt aangeboden in de kantines, houdt elkaar naar inschatting van de facility managers in evenwicht. Beslissingen over het assortiment aan etenswaren, snoep, tussendoortjes en dranken worden net zo vaak centraal (op instellingsniveau) als decentraal (op locatieniveau) genomen. Het zijn met name de facility managers en directies die hier een belangrijke stem in hebben.

Veel aandacht voor het thema ‘gezonde voeding’
Op ongeveer de helft van de mbo-instellingen en locaties is er expliciet aandacht voor het thema ‘gezonde voeding’. In praktijk blijkt het thema nog breder te leven, want vrijwel alle facility managers (93%) zijn van mening dat mbo-instellingen een verantwoordelijkheid hebben in het bevorderen van een gezond voedingspatroon onder studenten en ook hebben vrijwel alle mbo-instellingen (94%) de afgelopen jaren daartoe een of meer maatregelen genomen.

Voorlichting en promotie
De respondenten benadrukken echter ook dat scholen in het algemeen en mbo-instellingen in het bijzonder maar tot op zekere hoogte invloed hebben op het voedingspatroon van studenten. De heersende opinie is dat scholen een taak hebben om studenten bewust te maken van het belang van gezonde voeding, maar dat de uiteindelijke keuze bij hen zelf ligt.

Paul Duijvestijn

Senior onderzoeker/projectleider
T +31 (0)20 7059 +31 (0)20 625 75 37
pduijvestijn@dsp-groep.nl
 [ naar zoekfunctie ]

Door Marieke Postma-de Groot, Paul Duijvestijn, Sanneke Verweij voor MBO Raad. Gestart in 2012. Afgerond in 2012.