Bijeenkomst Kennisplatform CROW 25 juni 2018

Op een historische locatie in hartje Amsterdam vond op 25 juni 2018 de CROW Levende Stad bijeenkomst ‘Terrorismebestendige Buitenruimte’ plaats. Met een opkomst van ruim 60 mensen bleek er veel belangstelling voor het thema, dat in zijn veelzijdigheid een divers publiek had getrokken. We dachten met elkaar na over typen maatregelen en denkwijzen, en inventariseerden de behoeftevraag onder gemeenten.

Van risicobepaling naar maatregelkeuze

Er is al veel specialistische kennis beschikbaar op het terrein van terrorisme, maar veel van deze informatie is nog niet centraal samengebracht. Verschillende partijen bieden hulp bij verschillende fasen, van het inschatten van de dreiging tot het plaatsen van paaltjes, bankjes en hekken. Om een duidelijk beeld te krijgen van de behoeftes van gemeenten bij deze vraagstukken, organiseerden CROW en de SVOB deze Levende Stad bijeenkomst om in kaart te brengen waar kennis en ondersteuning mist. Omdat veel gemeenten al zelfstandig kennis hebben ontwikkeld, was dit ook een uitstekende gelegenheid om elkaar te bevragen en ervaringen te delen.

Presentatie en workshop SVOB

Paul van Soomeren verzorgde namens de SVOB (Stichting Veilig Ontwerp en Beheer) een presentatie over de wijze waarop wereldwijd gereageerd en gehandeld wordt na recente aanslagen en op welke alternatieve manieren terrorisme bestreden kan worden in de buitenruimte.

Verkennende notitie over ram raiders

Ter voorbereiding op een eerste verkenningssessie die CROW en SVOB organiseerden op 12 april 2018 in het kader van activiteiten op het gebied van Design Against Terrorism (DAT) maakten bestuursleden van de SVOB met Hein Stienstra een verkennende notitie over ram raiders (denk aan Berlijn, London, Barcelona, Stockholm, Nice, New York en Apeldoorn). In deze korte notitie staat de vraag centraal hoe we ram raiders kunnen stoppen, terwijl we toch een aantrekkelijke omgeving houden waar niet in bestuurlijke paniek overal betonblokken zijn neergekwakt.

Lees hier de verkennende notitie ‘Terrorismebestendig plannen, ontwerpen en beheren’ op de website van het SVOB.

Lees hier het hele artikel over de bijeenkomst in de nieuwsbrief van kennisplatform CROW.

Meer weten over Veilig Ontwerp en Beheer tegen terrorisme?

Neem dan vrijblijvend contact op met Paul van Soomeren.