Steeds meer gemeenten, zoals de gemeente Amsterdam, stellen een Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC)-plan als voorwaarde voor de start van een bouwproject. Want een bereikbare, leefbare en veilige omgeving, en goede communicatie met dagelijkse gebruikersgroepen zijn belangrijke randvoorwaarden om bouwprojecten in complexe en drukke (stedelijke) gebieden goed te laten verlopen.

Meerwaarde BLVC-plan

Ook bouwers zien de meerwaarde van zo’n plan. Routes voor het bouwverkeer kruizen vaak auto-, tram-, fiets- en voetgangersverkeer. Met de bouwwerkzaamheden kunnen sociale veiligheid en leefbaarheid in de directe omgeving onder druk komen te staan. Het is dan zaak om, met een BLVC-plan, passende maatregelen te nemen om de bouw en verkeersafwikkeling in goede, veilige banen te leiden. En om die maatregelen met omwonenden, scholen, nutsbedrijven en andere belanghebbenden in de buurt vooraf af te stemmen.

Ontwikkeling BLVC-plan met betrokkenen

Het opstellen van een BLVC-plan in drukke (stedelijke) gebieden kan een complexe opgave zijn met veel betrokken partijen en dus belangen. DSP-groep kan bouwbedrijven hierbij ondersteunen. Wij zijn goed bekend met de gemeentelijke processen die komen kijken bij het opstellen en de beoordeling van BLVC-plannen.

Daarnaast leveren we inhoudelijke expertise voor het BLVC-plan. Binnen ons bureau is een team dat zich richt op veilig ontwerp en beheer. Dit team heeft jarenlange ervaring met het toetsen van plannen en het begeleiden van opdrachtgevers op het gebied van (sociale) veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en beheerbaarheid op alle schaalniveaus en heeft daarin een gedegen en specifieke deskundigheid opgebouwd.

Randy Bloeme
Randy Bloeme Onderzoeker / adviseur

"Binnenstedelijk bouwen is complex. Het vergt veel afstemming door het grote aantal belanghebbenden in de omgeving. Hier hebben we al veel ervaring mee vanuit eerdere projecten in de gebouwde omgeving."

Ervaring met BLVC-plannen en procedures

We schrijven BLVC-plannen voor bouwprojecten in diverse stedelijke omgevingen en voeren daarnaast regelmatig veiligheidsanalyses uit in de openbare ruimte en op gebouwniveau, zowel in bestaande situaties als in planfases. Zo schreven we de BLVC-plannen voor bouwprojecten in Amsterdam bij de Zonnehof, de Rietveld Academie, het Conradhuis, De Roode Leeuw, Valeriusplein en het Albert Hahnplantsoen.
Veiligheidsanalyses voerden we bijvoorbeeld uit bij de stations Amstel, Lelylaan, Zuid WTC, Sloterdijk, Noord (Noord-Zuidlijn) en bij het Oosterdoksdam, Haveneiland Oost en Zeeburgereiland.

Wilt u hier meer over weten of bent u benieuwd naar wat wij voor uw project kunnen betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Randy Bloeme. Hij vertelt u er graag meer over.