Steeds meer mensen willen of moeten langer zelfstandig blijven wonen. Dat betekent dat er verschillende voorzieningen nodig zijn: ingrepen in en om het huis en ook in de directe leefomgeving.Daar kan de buurtscan levensloopbestendige openbare ruimte bij helpen. Met deze scan is er binnen twee dagen zicht op maatregelen voor (her)inrichting en beheer.

Doorlichting openbare ruimte

De buurtscan is een doorlichting van de openbare ruimte op gebruiksvriendelijkheid en veiligheid. Met een aantal stappen worden verbeteringen voor de toekomst gepresenteerd. Ook kwetsbare bewoners kunnen zich dan prettig en veilig bewegen in hun eigen buurt.

Inrichting én beheer

Op basis van de buurtscan kan de gemeente, corporatie of zorgaanbieder niet alleen bepalen welke maatregelen er in de openbare ruimte nodig zijn om de toegankelijkheid te vergroten maar ook wat het effect is voor het beheer.

Coproductie

De uitvoering van de buurtscan is een coproductie met de gemeente (denk aan wijkbeheer) en corporaties, en vanzelfsprekend ook met de betrokken bewoners en andere gebruikers. We werken gezamenlijk aan maatregelen voor (her)inrichting en beheer. Hierbij maken we ook afspraken over de inzet van de betrokkenen. Op basis van deze uitkomsten stellen we een programma van eisen op.

Zie ook De Gezonde Wijk.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Mia Dieters. Zij vertelt u er graag meer over.