Column Paul van Soomeren in RNJ-Magazine nr.2 – Maart 2018

De ‘Wet Veilige School’

Vanaf najaar 2015 gelden voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs nieuwe wettelijke bepalingen met betrekking tot de veiligheid van leerlingen. Deze ‘Wet Veilige School’ eist dat er op scholen sprake moet zijn van het voeren van een veiligheidsbeleid, het aanstellen van een coördinator en een jaarlijkse monitoring van de veiligheid van leerlingen met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft. Voor wat betreft het personeel eist de Arbo-wet al veel langer dat de werkgever agressie en geweld tegen personeel voorkomt. Een programma als VPTO (Veilige Publieke Taak Onderwijs) baseerde zich hier mede op.

De wettelijke kaders eisen derhalve dat:
► een school steeds goed in de gaten houdt wat er speelt op het gebied van onveiligheid en dat monitoring plaatsvindt van zowel feitelijk slachtofferschap als onveilig heidsgevoelens van leerlingen en idealiter ook van personeel;
► een school wat moet doen als de thermometer in het rood schiet.

Kansen voor herstelrecht

Een school kan zelf kiezen op welke manier zij de ontstane of bestaande onveiligheid aanpakken, of preventief zorgt dat de monitorthermometer helemaal niet rood gaat uitslaan. Dat kan zijn via trainingen – daar lust het onderwijs wel pap van – maar het kan ook gaan om security hardware (poortjes en camera’s), of om heel andere aanpakken. Scholen zullen niet snel denken aan de optie om herstelgericht werken in te bedden in hun veiligheidsbeleid. Dat is jammer, want daarmee missen ze een goede en nuttige aanpak die zeker een rol kan spelen in effectief veiligheidsbeleid.

►Lees hier het artikel van Paul van Soomeren in het RJN-Magazine (p. 55 – 57)

Meer weten over veiligheid op scholen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Paul van Soomeren. Hij vertelt u er graag meer over.

Paul van Soomeren Paul van Soomeren