Expertsessie reisverbod openbaar vervoer

Deze week organiseert Manja Abraham samen met DSP-collega’s Paul van Soomeren en Linda van Dongen een expertsessie met sleutelfiguren van Nederlandse vervoersmaatschappijen, OM, ministerie van Infrastructuur en Milieu en decentrale concessieverleners. De sessie gaat over de aanbevelingen die volgen uit de evaluatie van het reisverbod in het openbaar vervoer.

Werkwijze evaluatie reisverbod

De onderzoekers hebben het reisverbod geëvalueerd door interviews af te nemen met bovengenoemde sleutelfiguren. Daarnaast brachten ze de uitvoeringspraktijken van de verschillende vervoerders in kaart aan de hand van schriftelijke documentatie van de door hen hanteerde werkwijze. Ook benaderden ze via een enquête BOA’s (bijzonder opsporingsambtenaar) om van hen te horen hoe zij het reisverbod ervaren en duiken ze in registratiecijfers van uitgereikte en overtreden verboden.
Naast de evaluatie van de uitvoering van het reisverbod, doet DSP aanbevelingen voor verbeteringen en gaat ze specifiek in op eventuele uniforme toepassing van het reisverbod.

Wat houdt een reisverbod in?

Een reisverbod is een maatregel van vervoerders die kan worden opgelegd als er sprake is van (ernstig) geweld tegen personeel van de vervoerder en/of wanneer sprake is van structurele of ernstige overlast die de sociale veiligheid van de reizigers in het gedrang brengt.  De geweldpleger of overlastgever mag dan voor een aangewezen periode op een aangewezen traject niet reizen. Bijvoorbeeld één maand lang niet de trein nemen tussen Almere en Amsterdam. Als wordt geconstateerd dat een reisverbod wordt overtreden, maakt een BOA of de politie proces-verbaal op en stuurt de zaak naar het ZSM (Zo Spoedig, Selectief, Slim, Samen en Simpel mogelijk) centraal parket CVOM ter verdere afdoening.

Meer weten over de evaluatie van het reisverbod?

Neem dan contact op met Manja Abraham. Zij vertelt u er graag meer over.

Manja Abraham Manja Abraham