Training Secu4All en Cutting Crime Impact

As we speak is de ‘international Security, Democracy and Cities conference’ van het European Forum for Urban Security (Efus) in Nice bezig.

DSP-oprichters Paul van Soomeren en Bram van Dijk zijn met onderzoeker Kaya-Malin Franke en een afvaardiging van de Nationale Politie aanwezig op de conferentie.

Kaya Franke presenteerde de training Secu4All in het stadhuis van Nice. De training Secu4All richt zich op veiligheid in de openbare ruimte en zal in verschillende landen gegeven gaan worden onder leiding van het European Forum for Urban Security.

Paul van Soomeren noemde in zijn presentatie ook het Europese project ‘Cutting Crime Impact’ waarin hij participeert. Dit project heeft tot doel de impact van criminaliteit te verminderen door een preventieve, evidence-based en duurzame aanpak mogelijk maken voor het aanpakken van kleine criminaliteit met een hoge impact (bijvoorbeeld overval of inbraak).

Kennisdeling Urban Security

De conferentie is bedoeld om kennis en ervaringen op het gebied van stedelijke veiligheid te delen met alle spelers in het Europese veiligheidsveld.
Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam was ook als spreker aanwezig op de conferentie, in de rol van vice-voorzitter van Efus (en van de beste burgemeester van de wereld natuurlijk). Bram van Dijk zag zijn kans schoon in de wandelgangen en overhandigde de heer Aboutaleb ons rapport ‘Aanpak georganiseerde drugscriminaliteit‘, een onderzoek dat een overzicht biedt van de Nederlandse aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit in de afgelopen 25 jaar. Een mooi stukje kennisdeling.

Meer lezen?

Lees hier meer over Secu4All
Lees hier meer over Cutting Crime Impact
Lees hier meer over Efus

Meer weten over Secu4All of over stedelijke veiligheid?

Neem dan vrijblijvend contact op met Paul van Soomeren. Hij staat je graag te woord.