Rutger Teeuwen loopt van september 2019 t/m februari 2020 stage bij DSP-groep. Hij doet onderzoek naar BlueZones in de jeugdzorg en wordt begeleid door DSP-partner Paul Duijvestijn en DSP-adviseur Noortje Dickhoff.

Stel jezelf eens voor

Ik ben 23 jaar oud en woon in Amsterdam. Ik studeer momenteel de bachelor Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit te  Amsterdam en zit in het derde en laatste studiejaar. Het afgelopen studiejaar heb ik in een team onderzoek gedaan naar het decentralisatiebeleid binnen de jeugdzorg.

Hoe kwam je bij DSP terecht?

Het onderzoek bestond onder andere uit het afnemen van interviews. Ik heb toen een interview afgenomen met DSP-oprichter Bram van Dijk. Via hem ben ik in contact gekomen met Paul Duijvestijn en Noortje Dickhoff over de mogelijkheid om stage te kunnen lopen bij de DSP-groep.

Wat is het vertrekpunt voor je stageopdracht?

Deze stage is een optie in de vrij keuze ruimte die derdejaars studenten van bacheloropleidingen hebben. Van deze optie heb ik gebruik gemaakt, aangezien het mij leuk en interessant leek om nu echt de praktijk in te gaan en onderzoek te doen op basis van wat ik geleerd heb de eerste twee jaar van mijn studie. Bestuurskunde sluit bovendien ook heel goed aan bij DSP-groep.

Wat ga je precies onderzoeken?

Op basis van het onderzoek van het afgelopen studiejaar leek het interessant om een groter en dieper onderzoek te doen naar de jeugdzorg. Vanuit DSP-groep kwam het voorstel om iets te doen met de BlueZones binnen de jeugdzorg en dat vond ik een goed idee. Samengevat zijn BlueZones bepaalde gebieden binnen Nederland waar er substantieel minder gebruik gemaakt wordt van jeugdhulpvoorzieningen ten opzichte van het gemiddelde.

Het beginpunt van mijn onderzoek bestaat uit zoeken naar andere gemeenten binnen Nederland met dezelfde demografische kenmerken als de gemeenten die een BlueZone zijn, maar waar er duidelijk niet substantieel minder gebruikt gemaakt wordt van jeugdhulpvoorzieningen. De vraag is dus wat de gemeenten anders doen ten opzichte van elkaar, aangezien de demografische kenmerken of de ‘context’ hetzelfde zijn. Vanuit dit startpunt zal ik beginnen met het onderzoek en het verder uitbreiden.


DSP-onderzoek jeugdzorg

DSP-groep past momenteel eenzelfde onderzoeksopzet toe in een andere opdracht. Wendy Buysse en haar team zijn op zoek naar verschillen in instroom in JeugdzorgPlus door een aantal van dergelijke instellingen met elkaar te vergelijken.

Eerder paste DSP deze methode ook met succes toe in een vergelijkingsonderzoek pleegzorg. De vraag was toen: welke factoren zorgen ervoor dat sommige gemeenten en regio’s een opvallend en andere gemeenten en regio’s een opvallend laag pleegzorggebruik noteren? Dat leverde veel inzichten op.

We zijn heel benieuwd tot welke ontdekkingen Rutger komt!

Wilt u meer weten over het stageonderzoek van Rutger?

Neem dan contact op met Paul Duijvestijn of Noortje Dickhoff. Zij staan je graag te woord.