Gebiedsgerichte aanpak sinds 2015

Sinds 2015 werkt gemeente Stein, een gemeente in Limburg met 5 dorpen, met een gebiedsgerichte aanpak. Betrokkenheid van dorpsbewoners bij beleid en projecten staat hierbij voorop. Zo faciliteert de gemeente initiatieven van bewoners, veelal gericht op hun eigen buurt. Nu, 2 jaar later, voert DSP-groep een evaluatie gebiedsgericht werken gemeente Stein uit:

Evaluatie gebiedsgerichte aanpak

Wat zijn de resultaten van de aanpak? Wat zien interne en externe betrokkenen als leerpunten? Hebben afdelingen, MT en college deze werkwijze volledig eigen gemaakt? Voor de antwoorden houden we onder andere een enquĂȘte en groepsinterviews met o.a. bewoners, welzijn en de gemeentelijke organisatie. De leerpunten vertalen we naar een verbetering van de gebiedsgerichte aanpak.
Om de koers voor de toekomst gezamenlijk te verkennen, organiseren we een werksessie met verschillende betrokkenen.

Contact

Meer weten over gebiedsgericht werken?
Neem dan contact op met Mia Dieters, zij vertelt u er graag meer over.

Mia Dieters Mia Dieters
Senior adviseur/partner