Ik ben in februari als onderzoeker en adviseur bij DSP-groep komen werken. Ik richt me vooral op projecten op het gebied van sport. Naast dat sport voor mijzelf belangrijk is, hou ik mij graag bezig met vraagstukken rondom sportstimulering en de maatschappelijke betekenis van sport. Vanuit mijn achtergrond als sociaal geograaf en mijn brede maatschappelijke interesse leg ik graag verbindingen tussen sport en andere beleidsterreinen.

Ervaring

Na mijn studie heb ik binnen diverse organisaties ervaring opgedaan met het doen van onderzoek en geven van advies. Ook ben ik bekend met het sportbeleid binnen de gemeenten Utrecht en Amsterdam, en daarnaast met de uitvoering hiervan doordat ik een periode heb gewerkt als ‘beweegmakelaar’. Vervolgens kwam een wetenschappelijke uitdaging op mijn pad en ben ik in oktober 2013 gestart met een promotieonderzoek naar de invloed van de ruimtelijke omgeving op sportgedrag van volwassenen enerzijds, en sport dropout onder jongeren anderzijds.

Promotieonderzoek

Op dit moment combineer ik mijn baan bij DSP met mijn promotieonderzoek bij Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht. Ik vind het uitdagend om onderzoeksresultaten te vertalen naar concrete beleidsadviezen voor bijvoorbeeld overheidsinstellingen en sportbonden, en zo een brug tussen onderzoek en praktijk te slaan.

Contact opnemen met Ineke?

Wil je iets weten over Ineke of over haar projecten bij DSP? Neem dan contact met haar op.
Ineke staat u graag te woord!
ideelen@dsp-groep.nl of 020-705 93 21

Ineke Deelen Ineke Deelen