Waarom wilde je bij DSP werken?

Ik kende DSP-groep al jaren. Als redacteur bij Platform31 schreef ik veel over onderzoeken in het sociaal domein en de openbare ruimte en de publicaties van DSP sprongen er altijd positief uit. Toen had ik al bedacht dat ik daar ooit wel zou willen werken.

De afgelopen vier jaar werkte ik als onderzoeker bij Nielsen voornamelijk in de sportsector, voor voetbalclubs, sportbonden en sponsoren. Op een gegeven moment wilde ik me weer meer bezig houden met maatschappelijke thema’s en hét bureau waar ik naartoe wilde was DSP-groep. Eenmaal op gesprek werd mijn gevoel bevestigd: DSP‘ers zijn allemaal enthousiast en belangstellend, zeer betrokken bij de inhoud en weten van aanpakken.

Sinds november 2018 ben ik begonnen bij DSP-groep. Hier doe ik zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek op het gebied van het sociaal domein, leefbaarheid en veiligheid. Het spanningsveld tussen beleid en de vaak weerbarstige praktijk fascineert me enorm. Daar wil ik grip op krijgen door middel van onderzoek, om zo overheden en publieke instellingen verder te helpen.

Wat deed je hiervoor?

In Groningen en Melbourne rondde ik de bachelors Commerciële Economie en Sportmanagement af, om vervolgens mijn Master Sociologie te behalen aan de Universiteit van Amsterdam.

De afgelopen jaren werkte ik als onderzoeker/adviseur bij diverse onderzoeksbureaus en de gemeente Amsterdam. Ik onderzocht onder meer de effecten van sport- en cultuurevenementen, de verduurzaming van sportparken en arbeidsmarktbeleid in de zorg. Klanten varieerden van NOC*NSF en de KNVB tot gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders.

Daarnaast publiceerde ik vorig jaar mijn non-fictie boek ‘Tabé Java, tabé Indië. De koloniale oorlog van mijn opa.’ Zo combineer ik mijn passies schrijven en onderzoeken zowel binnen DSP-groep als daarbuiten.

In welke projecten zit je momenteel?

Zorgtechnologie in verpleeghuizen
Ik ben betrokken bij het project ‘Verpleeghuizen van de toekomst’, een challenge vanuit het ministerie van VWS. Wij ondersteunen verpleeghuizen die technologie inzetten om de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. In Eindhoven onderzoeken we de werking van een nieuw zorgalarmeringssysteem en in Delft kijken we naar hoe de inzet van een smartglass het werk van zorgverleners makkelijker kan maken. Het is waanzinnig interessant om met medewerkers en bewoners te praten over hoe die nieuwe technologie in de praktijk functioneert.

Impact van Wet verplichte GGZ
In 2020 treedt de nieuwe Wet verplichte GGZ in werking. Dit is een groot thema binnen DSP-groep, want er gaat veel veranderen voor onder meer gemeenten en GGZ-instellingen. Ook het Openbaar Ministerie krijgt te maken met nieuwe taken en wij brengen onder meer de veranderende werklast in kaart voor het OM.

Duurzame Amsterdamse sportparken
Voor de Amsterdamse gemeenteraad schreef ik een initiatiefvoorstel om Amsterdamse sportclubs aan te moedigen hun sportparken te verduurzamen. Het voorstel werd aangenomen en inmiddels hebben vele clubs geprofiteerd van dat initiatief dankzij energiescans en subsidies.

Contact opnemen met Ronald?

Wil je iets weten over Ronald of over zijn projecten bij DSP? Neem dan contact met hem op. Hij staat je graag te woord.