Om meer te bewegen moeten we beginnen met onze eigen leefomgeving. De meeste bewegingswinst is te halen uit alledaags bewegen in de eigen wijk. Maar hoe kan een woonomgeving zo ingericht worden dat mensen ook daadwerkelijk meer gaan bewegen? Om in kaart te brengen hoe beweegvriendelijk een buurt of wijk is, heeft DSP-groep in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) de Beweegvriendelijke omgevingsscan (BVO-scan) ontwikkeld.

Bewegen in de wijk

De BVO-scan bevat 30 stellingen waarmee duidelijk wordt hoe beweegvriendelijk een leefomgeving is en waar verbetering mogelijk is. De inhoud en stellingen van de BVO-scan zijn gebaseerd op eerder door DSP uitgevoerd literatuuronderzoek. De scan laat weinig onbenoemd, alle facetten om de wijk beweegvriendelijk in te richten komen aan bod. Het gaat dus niet alleen om de mogelijkheden tot sportief bewegen bij een sportvereniging of sportschool, maar ook om recreatief bewegen in de openbare ruimte. Daarnaast is er ruime aandacht voor functioneel bewegen. De BVO-scan laat duidelijk zien waar burgers worden uitgedaagd en gefaciliteerd om te sporten en te bewegen in hun wijk en waar de verbeterpunten zitten.

Professionals in beweging

De BVO-scan is bedoeld voor alle lokale professionals die betrokken zijn bij het bevorderen van gezond sport- en beweeggedrag. De beleidsafdeling sport is vaak de initiator van gesprekken over beweegvriendelijkheid, maar betrokkenheid vanuit de hoek van ruimtelijke ordening is minstens zo belangrijk. Net als de dialoog met bijvoorbeeld de sportclubs en andere maatschappelijke organisaties. De scan is een belangrijk instrument om discussies aan te zwengelen en kan duidelijk maken hoe beleid in de praktijk wordt uitgevoerd en waar mogelijk actie gewenst is. Dat kan uiteindelijk leiden tot een meer beweegvriendelijke omgeving!

Meer informatie

Meer informatie over de Beweegvriendelijke omgevingsscan vindt u op de website van Kenniscentrum Sport (voorheen NISB):

Zie ook De Gezonde Wijk.

Meer weten over de BVO-scan of andere projecten over bewegen in de wijk?

Neem dan vrijblijvend contact op met Paul Duijvestijn.