In opdracht van de gemeente Amsterdam trok Karin Schaafsma erop uit om het verhaal op te tekenen van een gezin met complexe problematiek dat grote teleurstellingen en serieuze klachten had over de geboden jeugdhulp. Samen met het gezin maakte zij een analyse en formuleerde aanbevelingen en lessen. Met resultaat: “We hebben dit mooie artikel met toestemming van het gezin besproken op de bestuurlijke leertafel waar ook de wethouder aanwezig was. (…) We hebben een open gesprek kunnen voeren over deze casus. Er kwam een aantal “mooie” inzichten bovendrijven en naar aanleiding daarvan hebben we een brief aan het gezin gestuurd,” aldus de opdrachtgever. Deze brief vermeldde dat de deelnemers aan de bestuurlijke leertafel onder de indruk waren van het verhaal en benoemde welke leerpunten gemeente en jeugdhulppartners eruit meenemen voor de verdere ontwikkeling van de jeugdhulp.

Bijzonder, zoals de gemeente Amsterdam hier een goed gehoorde en onderzochte klacht de motor voor verbetering laat zijn.

Wilt u meer weten?

Neem gerust contact op.

Karin Schaafsma Karin Schaafsma