Dinsdag 15 mei verschijnt het Handboek Verbeter Jongerenwerk. In dit interactieve en modulaire product  wordt uitgelegd wat kwaliteitsontwikkeling inhoudt en hoe jongerenwerkorganisaties daar op systematische wijze vorm aan kunnen  geven.  Samenwerking met jongeren (als gebruikers van het jongerenwerk) en  gemeenten (als belangrijkste financiers) is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Om de toepassing  in de praktijk te bevorderen  wordt gebruik gemaakt van  oefenstof en  goede voorbeelden uit Nederland, Zweden en Finland.

Het handboek is opgesteld in opdracht van de Directie Jeugdbeleid van het Ministerie van VWS. Het is de Nederlandse versie van het handboek Improving Youth Work dat is samengesteld in opdracht van de EU. Deze Nederlandse versie is  ontwikkeld door DSP-groep in samenwerking met gemeente ’s-Hertogenbosch, Sociaal Werk Nederland, BV Jong, You!NG en verschillende Nederlandse  jongerenwerkorganisaties.

Het Handboek Verbeter Jongerenwerk! is vanaf nu voor iedereen gratis downloadbaar.

Meer informatie over jongerenwerk?

Neem contact op met Bram van Dijk

Bram van Dijk Bram van Dijk