Op verzoek van het Tsjechische normalisatie instituut (UNMZ) tracht Paul van Soomeren een stokoude norm op het terrein van sociale veiligheid te reanimeren. Deze norm – of eigenlijk een hele serie normteksten; de CEN 14383 serie – werd meer dan 10 jaar terug gemaakt door een Europese werkgroep onder voorzitterschap van Paul van Soomeren en verdient volgens een aantal Europese landen een update.

Normen sociale veiligheid actueel

Een evaluatie uitgevoerd door COST (EU Cooperation in Science and Technology) liet zien dat de inhoud van de norm merendeels nog wel overeind staat, maar dat het met de marketing en promotie echt droef gesteld is, mede omdat de aanschaf van deze normen echt duur is (zo’n 150 euro voor de hele serie). Er is een meer algemene procesgerichte paraplu norm (CEN/TR 14383-2:2007), maar bijvoorbeeld ook een norm die gaat over het beschermen van gebouwen, straten en pleinen tegen ‘criminele aanvallen met (vracht) auto’s’ (CEN/TR 14383-8:2009).  Kijkend naar Barcelona, Berlijn, Nice en Apeldoorn is dat inderdaad best een actuele normtekst.

Download hier de COST-publicatie

Meer weten over sociale veiligheid?

Neem dan contact op met Paul van Soomeren. Hij vertelt u er graag meer over.

Paul van Soomeren Paul van Soomeren