Jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd, kunnen in aanmerking komen voor een Halt-afdoening. Een Halt-afdoening, ook wel Halt-straf genoemd, geeft jongeren de mogelijkheid om de gevolgen van hun gedrag onder ogen te zien, en recht te zetten wat ze verkeerd hebben gedaan. Zo leren zij verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden. Als de Halt-afdoening goed verloopt, dan krijgt de jongere geen strafblad. Een onderdeel van dit proces is het aanbieden van een excuus. Daarover schreven Wendy Buysse en Manja Abraham een mooi artikel in het Tijdschrift voor Herstelrecht.

Werkzaamheid van excuus aanbieden

De Halt-afdoening is een buitenstrafrechtelijke interventie voor jongeren die een licht delict hebben gepleegd. Het artikel zoomt in op onderzoeksresultaten van een literatuuronderzoek over de werkzaamheid van het aanbieden van excuus. Het aanbieden van excuus is één van de kernelementen van de Halt-afdoening. Het excuus leidt bij jongeren tot meer inzicht in de gevolgen van hun gedrag en vergroot het normbesef. Schaamte en schuld spelen in dit proces een cruciale rol. Het effect van het excuus kan worden vergroot door een goede bemiddeling tussen dader en slachtoffer, een goede voorbereiding van het gesprek, en het opstellen van een contract. Deze aanwijzingen kunnen ook worden toegepast bij het aanbieden van excuus in andere interventies.

Meer informatie

Het artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Herstelrecht via Boom Uitgevers Den Haag (nummer 1, 2018). Lees hier het volledige artikel.

Het onderliggende literatuuronderzoek is uitgevoerd in opdracht van het WODC van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Wilt u meer weten over de Halt-afdoening? Lees dan de samenvatting van het rapport Werkzaamheid van de Halt-afdoening.

Meer informatie over de Halt-afdoening?

Manja Abraham en Wendy Buysse vertellen u graag meer, uiteraard vrijblijvend. Bel of mail gerust!