De oprichters en oud-partners van DSP hebben op 1 juli het stokje overgedragen aan een nieuw team van enthousiaste partners. Met plannen om onze dienstverlening nog beter te maken om nog meer bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van de samenleving. Klaar voor de toekomst!
De zes nieuwe partners zijn:

Samen met al onze medewerkers en met de oud-partners die verbonden blijven aan het bedrijf zijn wij actief op breed sociaal-maatschappelijk terrein: van veiligheid tot jeugd, van sociaal domein tot wonen en leefbaarheid, en van kwetsbare groepen tot sport, cultuur en media.

Heeft u vragen of wilt u (hernieuwd) met ons kennismaken, neem dan gerust contact met ons op.