In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 november 2016 breekt bij Van den Hoogen Recycling BV in Someren-Heide een brand uit. Rubberen banden vatten vlam en het vuur is – ondanks de inzet van groot materieel – niet te blussen. Pas op vrijdagochtend 11 november wordt het sein brandmeester gegeven.

Gedurende het inferno moeten verschillende dorpsbewoners door de rook- en stankontwikkeling hun huizen verlaten en gaat de basisschool Sint Jozef twee dagen dicht. De gemeenteraad wil weten hoe het zo ver heeft kunnen komen. Want al jaren werd door direct omwonenden geklaagd over het bedrijf en gewezen op de risico’s van brand.

Bestuurlijke voorgeschiedenis

DSP-groep deed onderzoek naar de bestuurlijke voorgeschiedenis. Het onderzoek laat zien dat de vergunningverlening rechtmatig is geweest maar dat niet altijd zorgvuldig is gewerkt, zowel met het bestemmingsplan als met de controles op het bedrijf.

Tegelijkertijd wijst het onderzoek ook uit dat de grote wijzigingen op het terrein van milieuwetgeving het de gemeente bijzonder lastig maakte handhavend op te treden. Een probleem dat overigens veel meer gemeenten parten speelt.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact op.