Van staking is op de Van Diemenstraat in Amsterdam geen sprake. Wij voeren momenteel een vervolgonderzoek uit naar sociale veiligheid in en om het openbaar vervoer.

Informatie over incidenten

Het onderzoek gaat in op de wenselijkheid en de haalbaarheid van een landelijk data-analysesysteem voor openbaar vervoerders en politie. Het gaat om informatie over incidenten (niet persoonsgebonden). Doel: de sociale veiligheid in het openbaar vervoer vergroten. Zoals de staatssecretaris aangeeft:

“Een landelijk systeem is een middel waarmee je een bepaald effect probeert te bereiken, namelijk sociale veiligheid realiseren in het openbaar vervoer. [… ] Wat mij betreft kan dat nog steeds heel goed via zo’n landelijk systeem, maar mogelijk vinden we een andere oplossing.” (Staatssecretaris van Veldhoven in Algemeen Overleg 17 januari 2018)

Ingrediënten voor sociale veiligheid

Op dit moment vinden er interviews plaats met de landelijke vervoerder en de stad- en streekvervoerders. Er wordt uitvoerig gesproken met de politie en er is aandacht voor de concessieverleners. Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

Wat is het draagvlak voor een landelijk data-analysesysteem bij partijen? Welke data hebben partijen nodig om goede analyses te kunnen maken om bij te dragen aan een sociaal veiliger openbaar vervoer? Onder welke voorwaarden willen partijen aan dergelijk systeem meedoen? En waarom willen partijen niet meedoen?  Waar hebben vervoerders en politie dán behoefte aan om de sociale veiligheid in het OV te vergroten? Welke vorm van informatie uitwisselen over incidenten is dan nodig?

We voeren de opdracht uit voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We verwachten in juni de resultaten te presenteren.

Ook interessant: Informatie-uitwisseling sociale veiligheid openbaar vervoer en politie

Wilt u meer weten?

Bel of mail gerust!

Manja Abraham Manja Abraham