Het Studicentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) biedt in 2019 een vierdaagse opleiding Resilience Officer aan op 5, 12 februari, 5 en 12 maart 2019. DSP-oprichter Paul van Soomeren zal één van de docenten zijn tijdens de opleiding.

Kansen en bedreigingen voor de stad

In 2050 zal ongeveer driekwart van de bevolking in de stad wonen. Deze ontwikkeling brengt kansen maar ook (nieuwe) bedreigingen met zich mee. Hoe waarborgt u de veiligheid van uw stad (nu en in de toekomst)? En hoe beschermt u uw stad tegen de gevolgen van klimaatverandering (zoals hoogwater) en digitalisering zoals cybercrime.

Het ontwerpen, bouwen en inrichten van een veilige stad

Paul van Soomeren bespreekt in de eerste module de volgende onderwerpen:

  • Hoe ontwerpt en bouwt u een veilige stad?
  • Wat is het effect van de inrichting van uw stad op de leefomgeving?
  • Welke dilemma’s op het terrein van veiligheid doen zich voor bij het ontwerpen, bouwen en inrichten van uw stad?
  • Hoe en waar dragen technologische innovaties bij aan het bouwen van een veilige stad?
  • Wat kunt u leren van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden uit binnen en buitenland?

Paul van Soomeren, oprichter DSP groep, bestuurslid van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer, director of the board van de International CPTED Association, management committee van de EU COST (Cooperation in Science and Technology) action Crime Prevention through Urban Design, Planning and Management.

Als contactpersoon van Paul van Soomeren kunt u 300 euro korting krijgen op de opleiding. Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u hem een mailtje sturen. Dan sturen wij u de kortingscode toe.

Lees meer over de opleiding Resilience Officer op de website van SBO.

Meer weten over de opleiding Resilience Officer of wilt u korting op deelname?

Neem dan vrijblijvend contact op met Paul van Soomeren.