Binnen de politie zijn verschillende instrumenten in gebruik (en in ontwikkeling) om risico’s van of voor personen te identificeren of te taxeren. Denk hierbij aan ProKid, PreSelect, RTI Geweld en tal van andere checklists en gestructureerde professionele oordelen. We noemen dit risicotaxatie-instrumenten (RTI).

Met deze instrumenten kan worden geprioriteerd of focus aangebracht worden. Daarbij kan het gaan om signaleren van personen waarover zorgen bestaan, maar het kan ook gaan om het signaleren van personen die een veiligheidsrisico vormen. DSP-groep bracht alle instrumenten in kaart, categoriseerde deze en ondersteunt de politie bij het professionaliseren van het werken met risicotaxatie

Informatie

Wil je meer weten over risicotaxatie-instrumenten, neem dan contact op met Paul van Egmond.
Hij staat je graag te woord!

Paul van Egmond Paul van Egmond