Den Haag Topsport (DHT) draagt zorg voor de uitvoering van het gemeentelijk topsportbeleid. Per 1 januari 2017 opent topsportcentrum Zuiderpark haar poorten. Dat lijkt een natuurlijk moment om DHT te verzelfstandigen en ook te huisvesten in Sportcampus Zuiderpark.

Op die manier wordt het immers mogelijk om van binnenuit verbinding te maken met partners in het Zuiderpark. Ook versterkt DHT daarmee haar positie als directe uitvoeringspartner van een mogelijk Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) in de regio Den Haag-Rotterdam.

Advies visie Den Haag Topsport

In aanloop hier naartoe heeft DHT van B&W van gemeente Den Haag de opdracht gekregen om een visie te ontwikkelen, gericht op het voorbereiden van DHT om na 2016 fysiek en organisatorisch zelfstandig verder te gaan in Sportcampus Zuiderpark met zoveel mogelijk professionele Haagse sportpartners. DSP is door DHT gevraagd hierin te adviseren en als penvoerder op te treden.

Volgende stap

Kern is dat DHT het verzoek van gemeente Den Haag opvat als een aanmoediging om de koers, die de afgelopen jaren in nauwe afstemming met gemeente Den Haag is ingezet, een passend vervolg te geven. Want de Haagse topsport en topsportondersteuning staan er goed voor, maar zijn tegelijk ook klaar voor een volgende stap. Een stap die recht doet aan de kansen die Sportcampus Zuiderpark biedt, die aansluit bij trends en ontwikkelingen en die ook past bij het streven om verder door te groeien naar een CTO-waardige topsportinfrastructuur in Den Haag.

Meer weten?

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar wat wij binnen uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Paul Duijvestijn.