In het artikel ‘Samen voor ons eigen’ schetsen Paul van Soomeren en Carl Steinmetz vier stevige uitdagingen: van meer verstedelijking en superdiversiteit tot een toenemende vergrijzing, armoede en ongelijkheid. Wat zijn daarvan de gevolgen voor wijk en buurt en voor de (volks)huisvesting?

Uitgebreid wordt ingegaan op mogelijke oplossingen die vooral in de sfeer liggen van een betere informele zorg voor kwetsbare mensen: nabuurschap 2.0, de grootfamilie, het thuishuis en de zorgzame buurt. Kortom: meer collectieve vormen van solidariteit.

Meer weten?

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar wat wij binnen uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Paul van Soomeren.

Paul van Soomeren Paul van Soomeren