De veranderingen in de langdurige zorg, het deels ‘leeglopen’ van de AWBZ in de Wmo, de grote rol die gemeenten en sociale wijkteams gaan spelen, de paradigmashift naar participatie en eigen kracht, de opkomst van de wijkverpleegkundige, de inzet van informele zorg, de bezuinigingen; de wijzigingen in het zorgstelsel zijn fundamenteel te noemen.

De gezondheidsfondsen in Nederland vragen zich af wat de consequenties zullen zijn voor de patiënten waar zij voor staan. Ook is het voor de fondsen de vraag op welke wijze zij hier al dan niet gezamenlijk het debat moeten beïnvloeden.

Een gezondheidsfonds

“Zorgverzekeraars krijgen teveel macht; we hebben er nog maar vier in Nederland”

Inventarisatie zorgstelsel

Op verzoek van de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) – een krachtenbundeling van de 19 belangrijkste gezondheidsfondsen in Nederland waaronder onder meer het Aids Fonds, KWF Kankerbestrijding, Alzheimer Nederland en het Fonds Psychische Gezondheid, inventariseerde DSP wat de belangrijkste veranderingen zijn in het zorgstelsel en wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn voor de patiëntengroepen waar de fondsen zich sterk voor maken. Op basis daarvan adviseren zij de SGF over een vervolg strategie.

2016 - Robert Lagendijk-0791

Onderzoekers

Christel Scholten en Perihan Özgül voerden de inventarisatie uit en stelden advies op. De belangrijkste zorgwetten,  beleidsdocumenten en analyses zijn bestudeerd, belangrijke initiatieven zoals de Agenda voor de Zorg en Keuzes in de Zorg in kaart gebracht, relevante websites gescreend en alle directies van de 19 fondsen geïnterviewd mede op basis van informatie die beschikbaar is gesteld door de  vertegenwoordigers van de patiëntenverenigingen.

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Christel! Zij vertelt je graag meer.