Een veilig en goed pedagogisch sportklimaat raakt de kern van de sport. Het is de kurk of basis waar de sport op drijft. NOC*NSF, gemeenten en sportbonden stimuleren en ondersteunen sportaanbieders daarom op diverse manieren om stappen te maken op het gebied van Veilig Sportklimaat (VSK). DSP heeft hierin de rol van adviseur, ontwikkelaar en onderzoeker. Zo was DSP onder meer verantwoordelijk voor:

 • De ontwikkeling van een monitorinstrument om het VSK-gehalte van sportverenigingen in kaart te brengen.
 • Advisering over de VSK-ondersteuning van Amsterdamse sportverenigingen.
 • Onderzoek naar de omvang en aanpak van geweld op en om de voetbalvelden.
 • Onderzoek naar en advisering ten aanzien van de aanpak van zogenoemde risicoverenigingen.
 • Evaluatie van de Sport & Gedrag Training van de KNVB en Halt.
 • Regulering van full-contact vechtsporten.
Het landelijke VSK-programma van NOC*NSF en de sportbonden

“Een Veilig sportklimaat is een sportomgeving waar sprake is van sociale veiligheid en waar iedereen onbezorgd en met plezier kan sporten.”

Veilig Sportklimaat

Relevante vragen waar DSP zich mee bezighoudt of heeft gehouden in dit verband zijn onder meer:

 • Wat maakt of wanneer is een sportvereniging veilig?
 • Op welke VSK-elementen scoren sportaanbieders goed? Wat kan beter?
 • Op welke manier kunnen sportbonden en gemeenten meer zicht krijgen op de veiligheid en het veiligheidsbeleid van sportaanbieders?
 • In hoeverre bestaat er bij sportaanbieders bereidheid om zich te verbeteren op het gebied van VSK? Welke factoren zijn hierop van invloed?
 • Op welke wijze kunnen sportaanbieders gemotiveerd en ondersteund worden om stappen te maken op het gebied van VSK?
 • Hoe kan de veiligheid van sporters zoveel mogelijk worden gegarandeerd?
2016 - Robert Lagendijk-7013

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Paul! Hij vertelt je graag meer.