Vanaf 1 juli 2017 kan de politie middelentesten afnemen bij geweldplegers. Deze nieuwe aanpak is mogelijk door de invoering van de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers (WMG). De aanpak is gericht op het terugdringen alcohol- of drugsgerelateerd geweld. Om zo de veiligheid in het openbare leven en in de huiselijke kring te vergroten.

DSP-groep sprak met politie, OM, reclassering en het NFI over hun eerste ervaringen met de nieuwe wet in drie startgebieden. De uitkomsten van deze evaluatie zijn gebruikt als input voor de landelijke uitrol die deze zomer heeft plaatsgevonden. De evaluatie is uitgevoerd  in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC).

Wet Middelengebruik

Per 1 januari 2017 is de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers (WMG) van kracht. De wet geeft een wettelijke basis voor de inzet van middelentesten bij geweldplegers. De resultaten van deze middelentesten kunnen worden gebruikt in de strafvordering. Middelengebruik kan aanleiding vormen voor de inzet van bijzondere voorwaarden, zoals het alcoholverbod, locatieverbod en gedragsinterventies die op het terugdringen van middelengebruik zijn gericht. Daarnaast kan middelengebruik als een strafverzwarende factor gelden.

Startgebieden

Bij de invoering van de WMG is er voor gekozen het werken met de WMG eerst in enkele startgebieden te starten. Eventuele knelpunten kunnen zo snel worden gesignaleerd en verholpen voordat wordt gestart met de landelijke uitrol. Startgebieden waren Veluwe-West, Alkmaar en Eindhoven-Zuid.
In onze evaluatie keken we naar de implementatie, de uitvoering en de eerste resultaten.

Middelengebruik

De WMG gaat over alcohol en andere drugs. In de startgebieden is alleen ervaring opgedaan met het testen op alcohol, bijvoorbeeld via blaastesten. Het testen van drugs gaat bijvoorbeeld via speekseltesters en dit gebeurt sinds 1 juli 2017.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem gerust contact op!