Gedurende enkele maanden  heeft Nelleke Hilhorst zich ingezet als coach van de verbindingsfunctionarissen straf en zorg op het Actiecentrum Veiligheid. Eén van de speerpunten was de Toezicht & Begeleidingsgesprekken (T&B) die sinds 1 september 2013 – onder voorzitterschap van de verbindingsfunctionarissen worden gevoerd met jongeren (tot 18 jaar) die door de rechter-commissaris zijn geschorst van voorlopige hechtenis. Dit betekent dat de jongere (nog) niet veroordeeld is, thuis de zitting kan

afwachten en een gezinsmanager het wettelijk toezicht uitvoert in het kader van de maatregel Toezicht & Begeleiding. De maatregel heeft een dwingend karakter in de zin van ‘we hebben je in de gaten’ en een pedagogisch karakter; er wordt geprobeerd een jongere zoveel mogelijk op de rit te krijgen of te houden met school en werk en duidelijkere afspraken in de thuissituatie. Dit gebeurt door middel van bijzondere voorwaarden die verbonden zijn aan de maatregel. In een T&B-gesprek worden deze voorwaarden nader toegelicht.

Marieke Berkhout, zorgcoördinator stadsdeel Noord

"Nelleke is inspirerend, warm en energiek. Ze is goed op de hoogte van de inhoud en schakelt makkelijk tussen verschillende niveaus."

Feedback

Nelleke geeft de individuele verbindingsfunctionarissen feedback op hun functioneren. Ze voert – met hen – en voert gesprekken met hen en ketenpartners als politie, JBRA, WSG, de Raad voor de Kinderbescherming en ZM (rechter commissaris) ten behoeve van de doorontwikkeling van de interventie ook ten behoeve van de doelgroep Top400. Marieke Berkhout, zorgcoördinator stadsdeel Noord: “Nelleke is inspirerend,  warm en energiek. Ze is goed op de hoogte van de inhoud en schakelt makkelijk tussen verschillende niveaus. Door haar grote netwerk koppelt ze makkelijk mensen aan elkaar en zorgt ze dat er een ‘samen’ gevoel gecreëerd wordt.”

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Aniek Verwest! Zij vertelt je graag meer.