Cultuurplan Haarlem

De gemeente Haarlem heeft een nieuw Cultuurplan vastgesteld. DSP-groep speelde een centrale rol in de totstandkoming van het Cultuurplan, met Ronald Nijboer als projectleider en Annelies van der Horst als inhoudelijk expert. Een groot aantal digitale gesprekken en bijeenkomsten ging vooraf aan het Cultuurplan, met als centrale vraag: Hoe ziet Haarlem er als kunst- en cultuurstad uit in 2028?

Culturele basisinfrastructuur

In het Cultuurplan besluit de gemeente tot invoering van een culturele basisinfrastructuur. Daarmee benoemt het de partnerschappen met die instellingen die structurele subsidie ontvangen. Ook nieuw is de instelling van programmasubsidies, waarmee meer cultuurmakers de kans krijgen om structurele activiteitenprogramma’s op te stellen.

Ambities Haarlem

Haarlem werkt in de periode 2022-2028 aan een vijftal ambities:

  1. Kunst en cultuur voor iedereen
  2. Ruimte voor cultuurmakers en creativiteit zichtbaar in de stad
  3. Verstevigen van dwarsverbanden tussen cultuur en het sociaal domein
  4. Versterken van cultuureducatie
  5. Vergroten van het belang van culturele voorzieningen en erfgoed voor Haarlem als cultuurstad

Deze ambities dragen bij aan de volgende visie:

In 2028 is Haarlem een cultureel rijke stad, die haar parels koestert en waar een diversiteit aan instellingen en cultuurmakers zorgt voor vernieuwing. Door de verbondenheid van het culturele veld zorgen we er gezamenlijk voor dat cultuur toegankelijk is voor alle Haarlemmers.

Lees het Cultuurplan

Het gehele Cultuurplan is op de website van de gemeente Haarlem te lezen.

Meer weten over Cultuurplan Haarlem 2022 - 2028?

Neem dan contact op met Ronald, hij staat je graag te woord.