Radicalisering en jihadisme vormen al een aantal jaren een actueel thema in onze samenleving. Sinds maart 2013 luidt het dreigingsniveau in Nederland substantieel. Dit betekent dat de kans op een aanslag re√ęel is,maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat er voorbereidingen worden getroffen voor een aanslag (NCTV). Het zoveel mogelijk beperken van terroristische aanslagen vraagt om een gedegen aanpak in de strijd tegen radicalisering.

Radicalisme in de lokale gemeenschap

Waar het NCTV en de AIVD verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid op bovenlokaal niveau, vraagt preventie van radicalisering om de aandacht en zorg van lokaal opererende organisaties. Radicalisering is een sociaal psychologisch proces en ‘home grown’; een dreiging van binnenuit. Politie, gemeente, hulpverlenings- en maatschappelijke organisaties die actief zijn in de lokale gemeenschap vervullen een belangrijke rol in het onderscheppen van dit proces en het wegnemen van dreiging door het herkennen, signaleren en aanpakken van radicalisering. Maar hoe gaan zij te werk? Dat is een centrale vraag in het onderzoek dat we uitvoeren in opdracht van Politie en Wetenschap.

Literatuurstudie radicalisering

In de literatuurstudie wordt op zoek gegaan naar de soorten beschikbare interventies, gericht op de preventie van radicalisering en hun achterliggende theorie. Op welk aspect wordt ingezet, waarom en welk doel beoogt de interventie? Is netwerkvorming en signalering voldoende of moet er worden ingezet op andere triggerfactoren die de voedingsbodem voor radicalisering vormen, zoals identiteit en uitsluiting?

De grote hoeveelheid aan wetenschappelijk onderzoek lijkt een sterke onderbouwing te missen en de kennis en kunde bij betrokkenen ontbreekt: dit maakt de weg in de strijd tegen radicalisering nog langer en hobbeliger dan men zou denken.

Interviews

In ons onderzoek zijn in interviews met onder andere gemeente, politie, onderwijs en jongerenwerk vragen gesteld over de informatie-uitwisseling. Welke rol en positie deze instanties innemen en welke activiteiten worden ondernomen omtrent preventie van radicalisering. Eerstelijnswerkers zouden zich in de zogeheten haarvaten van de samenleving bevinden en daarmee een waardevol netwerk vormen in het signaleren en omgaan met radicalisering. Maar in hoeverre hebben zij daadwerkelijk een weldoordachte aanpak bij de preventie van radicalisering?
De resultaten van het onderzoek gebruiken we onder meer bij het geven van trainingen aan politiemensen in Estland die zich bezighouden met het voorkomen van radicalisme.

Meer weten over radicalisering?

Neem dan contact op met Bram van Dijk. Hij vertelt u er graag meer over.

Bram van Dijk Bram van Dijk