Karin Schaafsma ontwierp en leidde in de regio Holland Rijnland diverse (grotere en kleinere) werkbijeenkomsten en denksessies over de vaak weerbarstige vraagstukken die het proces van transformatie in de jeugdhulp met zich mee brengt.
Het begon met een goed en open gevoerd gesprek tussen wethouders, bestuurders van organisaties voor jeugdhulp (breed) en professionals van jeugdteams. Daarin werden beelden over en weer bijgesteld. Zo konden beleid en praktijk elkaar voeden. Er volgde een serie sessies met de teams over het stellen van haalbare doelen in het transformatieproces.

Wat het betekent om werkelijk te ‘doen wat nodig is’, hoe de samenwerking tussen ‘voorveld’, teams en specialistisch veld goed vorm te geven. Over de coöperatie die is opgericht om de teams te faciliteren en de koers die de ‘moeder’-organisaties moeten varen. Om werkelijk te transformeren en echt samen op te trekken in dat proces, blijven zulke gesprekken hard nodig.  Om even uit de waan van de dag te treden, elkaar te voeden met inzichten, te luisteren, de moeite op tafel te leggen, te analyseren en keuzes te maken. Samen op te denken en oplossingen te vinden.

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Paul Duijvestijn. Hij vertelt je graag meer.