In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) voert DSP-groep de evaluatie van het College van gerechtelijk deskundigen en het bijbehorende Register van Gerechtelijke Deskundigen (NRGD) uit.

Een forensisch psychiater beschrijft de persoon van de verdachte ten behoeve van het strafproces, een ballistiek expert rapporteert als er is geschoten bij een misdrijf aan de hand van sporen die kogels achterlaten in een revolver, en een digitaal forensisch onderzoeker geeft inzage in de sporen die digitaal worden bij witwassen. Zomaar enkele voorbeelden van gerechtelijke deskundigen, die een voorlichtende en adviserende functie hebben in de rechtspraak. Het NRGD waarborgt en bevordert een constante kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang.

Aanleiding

Op 1 januari 2010 is de Wet deskundige in strafzaken (Wds) in werking getreden. Het doel van de Wds is de ‘versterking van het vertrouwen in de rechtspraak’ en ‘uiteindelijk daarmee het vertrouwen in de rechtsstaat’ – en wel door ‘de herkenbare, inhoudelijke kwaliteitsverbetering van de rechtspraak die bij een goede benutting van de deskundigen wordt beoogd’. Eén voorziening om de relevante deskundigheid van deskundigen die in strafzaken optreden te waarborgen, was bij intreding van de wet de instelling van een register van deskundigen in strafzaken (NRGD).

Evaluatie

De centrale probleemstelling van het onderzoek luidt: “Heeft het College tussen 2014 en 2018 zijn doelen bereikt wat betreft (her)normering van deskundigheidsgebieden en toetsen van deskundigen aan deze normen? Hoe is het College met de aandachtspunten omgegaan die in de evaluatie uit 2014 naar voren kwamen?”.

De evaluatie is opgedeeld in drie deelonderzoeken, deze hebben betrekking op:

  1. De registratie van deskundigen per (genormeerd) deskundigheidsgebied
  2. De normering en hernormering
  3. De kwaliteit geleverde diensten in strafzaken

Meer informatie over dit project?

Neem gerust contact op met Manja Abraham, Oberon Nauta, Annelijn Remmelink of Nynke Piepers . Zij staan u graag te woord.