Het aantal meldingen bij de politie onder de noemer ‘incident verward persoon (code E33) neemt nog steeds toe. Betekent dit dat er steeds meer mensen met verward gedrag zijn in Nederland? Dat antwoord ligt zeer genuanceerd.

“Er zijn signalen die een stijging van het aantal verwarde personen tegenspreken,” zo stelt Manja Abraham. “Mediakoppen presenteren herhaaldelijk een toename van het aantal personen met verward gedrag. Toch is deze ontwikkeling verre van aangetoond.”

Workshop personen met verward gedrag

Op 6 april 2017 presenteerde Manja het verhaal achter de cijfers aan een enthousiaste groep workshopdeelnemers. Daarbij stonden vragen centraal als: wie zijn personen met verward gedrag? Verandert hun aantal? Welke aanpak is geëigend? En wat is de rol van de gemeente en andere stakeholders? De workshop is onderdeel van de opleiding ‘Overlastcoördinatoren’ ontwikkeld voor beleidsmakers en uitvoerders bij gemeenten, woningcorporaties en andere professionals.

Manja Abraham
Manja Abraham Senior onderzoeker

"Personen met verward gedrag, een heel diverse groep mensen die vraagt om een heel eigen aanpak en oplossing."

Sluitende aanpak personen met verward gedrag

Iedere gemeente moet in 2018 een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag te hebben. Dit is nu vaak nog niet het geval. Manja: “Overlast in de wijk tegengaan begint bij de juiste ondersteuning en zorg. Er valt nog veel winst te behalen als het gaat om het melden van overlast, de risico-inschatting en de toeleiding. Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag onder leiding van Onno Hoes werkt hard aan verbetering hiervan. Daarbij is samenwerking van veiligheid en zorg heel belangrijk, maar ook de aansluiting met andere domeinen zoals de sector Werk& Inkomen.”

In de praktijk is ontkokering rondom personen met verward gedrag nog niet zo gemakkelijk, zo vertelt Manja: “De workshopdeelnemers fungeren als radartjes in het netwerk voor een sluitende aanpak. Het is mooi dat ze met deze opleiding  hun eigen rol en meerwaarde zien in het bredere plaatje.”

Meerdere onderzoeken personen met verward gedrag

DSP voerde eerder in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een onderzoek uit naar het optreden van de politie in relatie tot personen met verward gedrag. Vanaf dat moment komt het thema regelmatig in diverse andere projecten aan de orde. Daarnaast was Christel Scholten landelijk projectleider van zes verdiepingsregio’s in het programma mensen met verward gedrag in opdracht van de ministers van VWS en V&J en vanuit de VNG.

Wilt u meer informatie?

Bel of mail gerust met Manja, zij vertelt u graag meer over dit onderwerp.