De Omgevingswet daagt gemeenten uit om samen met bewoners en andere belanghebbenden complexe integrale afwegingen te maken. Wij ondersteunen gemeenten bij deze processen, vanuit onze brede expertise op het gebied van openbare ruimte, leefbaarheid, veiligheid, erfgoed, gezondheid, sport en bewegen.

Verschillende invalshoeken op ruimtelijke ontwikkeling

Doel van de Omgevingswet is om ruimtelijke ontwikkelingen in goede banen te leiden, met oog voor alle functies die van belang zijn voor de fysieke leefomgeving. Het proces vindt plaats in multidisciplinaire teams en participatietrajecten en krijgt gestalte in (de voorbereiding van) omgevingsvisies en omgevingsplannen.

Crossovers sociaal en fysiek

DSP werkt op alle denkbare crossovers van sociale en fysieke beleidsterreinen. Daarbij bieden we verschillende diensten aan:

We hebben ruime ervaring met de volgende inhoudelijke thema’s:

  • De Gezonde Wijk. Hoe kan de omgeving zo ingericht worden dat kwetsbare bewoners meer gaan bewegen, zich veiliger of minder eenzaam voelen?
  • Cultuurhistorie en ruimtelijke ordening. Hoe kan de positie van erfgoed in omgevingsplannen optimaal tot zijn recht komen en hoe past vergunningverlening daarin?
  • Sociale veiligheid en ontwerp. Hoe kunnen criminaliteit, overlast en gevoelens van onveiligheid voorkomen worden door het slim ontwerpen, inrichten en beheren van de openbare ruimte? DSP werkt bij dit soort vraagstukken vanuit het gedachtengoed van CPTED: Crime Prevention Through Environmental Design.
  • Spelen, bewegen en leren. Hoe kan de omgeving zo ingericht worden dat kinderen veilig kunnen en spelen, bewegen en leren?

Meer weten over dit project?

Meer weten over de meerwaarde die DSP kan bieden bij vraagstukken naar aanleiding van de Omgevingswet? Neem dan vrijblijvend contact op met Randy Bloeme, hij vertelt je er graag meer over.