Security by Design – Veilig Ontwerp en Beheer

Soms slaan terroristen hun slag in de openbare ruimte. Denk aan publieke ruimtes als straten, boulevards en pleinen, maar ook aan winkelcentra, markten, gebedshuizen, festivals, parken, overheidsgebouwen, restaurants en het openbaar vervoer. Sinds 2014 vielen er globaal een kleine 500 slachtoffers in Europa. Mede daarom besloot de Europese Commissie tot diverse acties en projecten.

Een van die projecten was het maken van een handleiding over Security by Design. In Nederland noemen we dat Veilig Ontwerp en Beheer en elders heet het ook CPTED – Crime Prevention through Environmental Design. De invalshoek van de Europese Commissie bij Security by Design is sterk fysiek-technisch, al komen sociale en organisatorische aspecten ook  om de hoek kijken.

De handleiding geeft nuttige informatie over de toepassing van Security by Design bij het ontwerpen en bouwen van openbare ruimten. Het gaat in op praktische problemen bij de integratie van veiligheidsmaatregelen voor iedereen die betrokken is bij het ontwerp of de herinrichting van openbare ruimten.

Paul van Soomeren en Randy Bloeme werkten als – een van de vele tientallen – auteurs mee aan de handleiding Security by Design.

Bij de handleiding hoort ook een website: https://counterterrorism.jrc.ec.europa.eu/.

Meer weten over het project Secu4All?

Engelstalige website over Secu4All
Secu4all op de website van Efus

Download hier de handleiding

Meer weten over Security by Design?

Paul van Soomeren vertelt u graag meer!