In dit onderzoek heeft afstudeerder Matthijs Weggemans onder begeleiding van DSP-groep drie verschillende woonvormen onderzocht waarbij statushouders al dan niet gemengd wonen met Nederlanders.

Vervolgens heeft hij gekeken of dit invloed heeft op het contact dat statushouders hebben met Nederlanders en hoe ze dit ervaren.

Onderzoeksscriptie naar het contact tussen Syrische statushouders en Nederlanders in Amsterdam

Voordat Matthijs Weggemans een onderwerp voor zijn scriptie koos, wist hij één ding zeker: het moest het ook gaan over een maatschappelijk vraagstuk. Matthijs raakte geïnteresseerd in het onderwerp huisvesting voor statushouders. In zijn zoektocht naar een afstudeeradres kwam hij bij DSP-groep in Amsterdam terecht. DSP-groep, geïnteresseerd in dit onderwerp, zag een samenwerking zitten.

De centrale onderzoeksvraag was: op welk schaalniveau hebben statushouders contact, hoe wordt dit contact ervaren en verschilt dit bij verschillende woonvormen?

Contact vanuit oogpunt van statushouder

In de wetenschap zijn er verscheidene sociologische en geografische theorieën die verklaren hoe contact ontstaat, waar dit gebeurt en hoe dit ervaren wordt. In dit onderzoek wordt precies daar naar gekeken. Er worden drie verschillende woonvormen onderzocht waarbij statushouders al dan niet gemengd wonen met Nederlanders. Vervolgens wordt gekeken of dit invloed heeft op het contact wat statushouders hebben en hoe ze dit ervaren. Dit gebeurt vanuit het oogpunt van de statushouder. Dat is meteen hetgeen dat vernieuwend is aan dit onderzoek.

"De belangrijkste aanbeveling van dit onderzoek is dat het contact tussen Nederlander en statushouder gefaciliteerd moet worden. Hiervoor is alleen een plek voor dat contact niet genoeg. Er moet zowel een ruimte als een reden voor contact zijn. Juist die reden, is wat gemeenten en vrijwilligers moeten ontwikkelen."

Drie cases

Er zijn drie cases in Amsterdam onderzocht:

  1. De eerste case is een gebouw waar de statushouders in een flat wonen met Nederlanders, maar wel afgescheiden op aparte verdiepingen.
  2. De tweede case is een flatgebouw waar statushouders samen wonen met Nederlandse en buitenlandse studenten, hier wonen ze gemengd door elkaar heen.
  3. De derde case is de reguliere manier van huisvesten waardoor ze verspreid over Amsterdam zijn komen te wonen.

Mengen maakt het verschil

De onderzoeksresultaten laten zien dat de Syrische statushouders nog niet veel contact hebben met Nederlanders. Begroetingen tussen de bewoners zijn er maar verder komt het over het algemeen niet. De situatie waar de statushouders gemengd wonen met Nederlandse en buitenlandse studenten is hier een uitzondering. Door gemeenschappelijke ruimten en andere faciliterende factoren is er veel contact tussen de Syrische mannen en andere bewoners.

GPS-tracker

Als eerste moest in kaart gebracht worden waar de respondenten zich in de ruimte bewegen en waar zij contacten (kunnen) hebben. De normale methode om te onderzoeken waar iemand komt is het bijhouden van een dagboek. Hierbij moet de respondent zelf bijhouden waar hij contact heeft gehad. In dit onderzoek is deze manier van observeren vervangen door een meer moderne methode: de GPS-tracker.

Van begin af aan bleek er maatschappelijke interesse te zijn in het onderzoek van Matthijs. Dit heeft er toe geleid dat gemeente Amsterdam, verschillende corporaties en het ministerie van BZK hem hebben geholpen bij het vinden van casussen, het benaderen van respondenten en het faciliteren van het eindevenement.

Download hier de scriptie

Meer weten over deze scriptie?

Wilt u meer weten over deze scriptie, neem dan contact op met stagebegeleider Mia Dieters. Zij staat u graag te woord!