Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen. De meeste gemeenten in Nederland ontwikkelen daarom momenteel een eigen visie en beleid op beschermd wonen. Zo ook de Zaanstreek (Zaanstad, Oostzaan en Wormerland). DSP-groep heeft deze regio in 2015/2016 ondersteund bij de ontwikkeling van haar regiovisie. Beschermd wonen is het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een psychiatrische aandoening. In de Zaanstreek is er voor gekozen zowel beschermd wonen als de maatschappelijke opvang in de te ontwikkelen visie op te nemen

onder de noemer ‘kwetsbare bewoners met multiproblematiek’. Dit biedt de Zaanstreek de mogelijkheid om de opvang en bescherming van kwetsbare groepen te verbreden, te verdiepen en effectiever te maken.
DSP-groep verleende gedurende het gehele traject de procesondersteuning en –begeleiding, zowel bij de voorbereiding als bij de ontwikkeling van de regiovisie. Regio Zaanstreek heeft deze resultaten gebruikt als basis voor de inkoop of subsidiëring van voorzieningen voor 2017.

Cees van der Geer, gemeente Zaanstad

“Met de regiovisie voor kwetsbare bewoners hebben we de werkwijze voor beschermd wonen kunnen aanscherpen. De wijkteams hebben in de implementatiefase meegedacht over verbeteringen. Dat is vruchtbaar gebleken. De lead van dit veranderproces lag bij de gemeente. En DSP-groep heeft ons hierbij begeleid. Een taakverdeling die goed heeft gewerkt.”

Nieuwe werkwijze voor wijkteams

Na vaststelling van de regiovisie zijn de regiogemeenten in najaar 2016 van start gegaan met de implementatiefase. Dat wil zeggen, het proefdraaien met de nieuwe werkwijze door de wijkteams. Tijdens het proefdraaien wordt duidelijk wat wel en wat niet werkt. Zo kunnen de regiogemeenten de werkwijze bijschaven. We begeleiden de implementatiefase in en met de sociale wijkteams in Zaanstreek. De gemeente heeft een uitstroommodel voor de huisvesting ontwikkeld, evenals arrangementen voor beschermd wonen-cliënten. Wijkteams worden meer gestimuleerd om specifieke GGZ-expertise in te vliegen voor tijdige herkenning van de problematiek.

Monitor en evaluatie

Voor deze implementatiefase voert DSP-groep monitor en evaluatie uit. Dit doen we met korte enquêtes onder wijkteams over hoe zij de nieuwe werkwijze toepassen en ervaren. En door interviews te houden met cliënten beschermd wonen en zorgaanbieders. Maart 2017 is deze fase afgerond.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Mia Dieters. Zij vertelt u er graag meer over.