Integrale toegang

Huisartsen zijn vaak veel tijd kwijt om tijdelijke opvang voor kwetsbare ouderen te organiseren. Daarnaast is het belangrijk om goede tijdelijke opvangmogelijkheden te organiseren, zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Daarom hebben samenwerkende partners in wonen, welzijn en zorg in de Hoeksche Waard het initiatief genomen een integrale toegang op te zetten.

Met een integrale toegang kan de (zorg)professional bellen naar één centraal telefoonnummer met daarachter deskundige bemensing, die zorgt voor de beste match van zorgvraag en -aanbod. DSP ondersteunde de gemeente Hoeksche Waard bij de ontwikkeling van de integrale toegang. Deze ondersteuning was onderdeel van de opdracht die DSP uitvoerde voor het Ministerie van VWS in 2020: de begeleiding van drie pilots structurele logeerzorg.

Snel de juiste zorg op de juiste plaats

Een integrale toegang voor tijdelijk verblijf is bedoeld voor ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Zij kunnen dan gebruik maken van zorgvormen zoals logeerzorg of een crisisplek. Een integrale toegang draagt bij aan een efficiëntere route naar tijdelijk verblijf. Hierdoor krijgen ouderen sneller de juiste zorg. Verwijzers, zoals huisartsen, zijn minder tijd kwijt aan het vinden van een passende plek. En zorgaanbieders hebben inzicht in de beschikbaarheid van plekken in de regio. Bovendien draagt een tijdige inzet van  passend, tijdelijk verblijf bij aan het langer thuis wonen en het behoud van gezondheid en vitaliteit van ouderen.

Een gezamenlijk voorstel

In een verkenning hebben we bij alle betrokkenen, zoals gemeente, zorgaanbieders, huisartsen en zorgverzekeraar, de ideeën over en voorwaarden voor een integrale toegang opgehaald. Daarnaast zijn er parallel gesprekken gevoerd met aanpalende regio’s over de ontwikkeling en ook over kansen in samenwerking. Na deze verkenning hebben we in sessies met stakeholders gewerkt aan een gezamenlijk voorstel voor een integrale toegang. Het gezamenlijke voorstel voor de integrale toegang wordt door de projectleider uitgewerkt, zodat de toegang in 2021 van start kan gaan.

Mariëlle Hornstra, projectleider pilot logeerzorg Hoeksche Waard:

DSP-groep heeft ons uitstekend begeleid bij het zetten van de eerste stappen in de richting van een coördinatiefunctie voor tijdelijk verblijf. In dit proces is het van meerwaarde als een neutrale partij gesprekken met stakeholders faciliteert. DSP-groep creëerde een open dialoog waarin overeenkomsten en knelpunten besproken werden, met als resultaat een gedragen ontwerpvoorstel voor een coördinatiefunctie.

Factsheet

In onze factsheet geven we aan wat het doel is van een integrale toegang en welke stappen nodig zijn om tot een integrale toegang te komen. Heeft u vragen over of hulp nodig bij het opzetten van een integrale toegang in uw regio? Bel of mail dan met Mia Dieters of Babette Beertema.

Wil je meer weten over dit project?

Bel of mail dan met Mia Dieters of Babette Beertema. Ze staan je graag te woord.