DSP-groep (Amsterdam), de gemeente ‘s-Hertogenbosch en KEKS (Zweden) werkten aan een internationaal onderzoek naar kwaliteitssystemen in het jongerenwerk. Dit resulteerde in een handboek voor implementatie van kwaliteitssystemen in het jongerenwerk op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau.

In het kader van dit onderzoek worden kwaliteitssystemen voor jongerenwerk in EU-lidstaten onder de loep genomen en wordt nagegaan op welke wijze algemene indicatoren of instrumenten kunnen worden ontwikkeld.

Kwaliteitssystemen

Het resultaat is een gebruiksvriendelijk en makkelijk te lezen handboek dat richtlijnen geeft en ondersteuning biedt bij de ontwikkeling van kwaliteitssystemen. Het dient ook als referentie en leidraad voor een brede waaier aan jongerenwerkactiviteiten op verschillende niveaus om kwaliteit en transparantie te waarborgen.
Het Engelse handboek is klaar en staat inmiddels op de website van de EU. Op de website staan ook samenvattingen in het Engels, Duits en Frans.

We voerden de ‘Study on Youth Work Quality Systems and Frameworks in the European Union – Handbook for implementation’ uit in opdracht van de Europese Commissie / Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

DSP-groep is in opdracht van het Ministerie van VWS inmiddels bezig met de ontwikkeling van een Nederlandse versie van het handboek

Meer weten?

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar wat wij binnen uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Bram van Dijk.