Overkoepelend onderzoek

In opdracht van het ministerie van VWS voert DSP-groep een overkoepelend onderzoek uit naar de meerwaarde van gespecialiseerde cliëntondersteuning bij cliënten met (zeer) complexe zorgvragen in vijf pilots. Hierbij maken we een vergelijking met reguliere cliëntondersteuning. Voor het overkoepelende onderzoek heeft DSP-groep een gezamenlijk analysekader opgesteld. Daarnaast biedt het onderzoek inzicht in de kosten en baten van gespecialiseerde cliëntondersteuning middels een maatschappelijke businesscase.

Positieve effecten

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat generieke cliëntondersteuning een positief effect heeft op de gezondheid,  leidt tot een hogere tevredenheid met zorg en de inzet van zorg efficiënter wordt. Dit leidt op termijn tot meer kosteneffectief zorggebruik. Kwetsbare groepen hebben het meest profijt van cliëntondersteuning.

Impuls voor cliëntondersteuning

Het ministerie van VWS wil met gemeenten, zorgkantoren en alle andere betrokken partijen een impuls geven aan cliëntondersteuning. In de huidige kabinetsperiode is 55 miljoen aan extra middelen in het Regeerakkoord opgenomen voor cliëntondersteuning. Een deel van de middelen is beschikbaar voor het Programma Volwaardig Leven. In dit programma zijn vijf pilots opgezet met gespecialiseerde cliëntondersteuning voor specifieke doelgroepen met complexe zorgvragen in de Wet langdurige zorg (Wlz). Hierbij kun je denken aan mensen met ernstige vormen van autisme, mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking en mensen met ernstige vormen van niet aangeboren hersenletsel en bijkomende aandoeningen en gedragsproblematiek.

Meer informatie over dit project?

Neem gerust contact op met Christel Scholten, Alwien Bogaart, Mia Dieters of Babette Beertema. Zij staan u graag te woord.