De gemeente Veenendaal wilde een geheel nieuwe cultuurvisie, waarin de doelstellingen en resultaten per ultimo 2020 worden geformuleerd. Deze cultuurvisie moest tot stand komen na een breed cultureel debat met het gehele veld in een traject van co-creatie.

Annelies van der Horst en Justin de Kleuver ondersteunden de gemeente bij het traject en schreven de Cultuurvisie. In mei 2017 stelde de gemeenteraad de visie vast.

Invloed op het gewenste culturele aanbod

Het vertrekpunt bij het opstellen van de cultuurvisie was de vraag naar culturele activiteiten. Dat betekent dat we in deze cultuurvisie niet de culturele instellingen centraal stellen, maar het door de samenleving en gemeente gewenste culturele aanbod. We kijken daarbij in de toekomst: welke activiteiten moeten er over vier jaar (2020) in Veenendaal zijn? En wat is er nodig om die ambitie te bereiken? Uitgangspunt waren vier invalshoeken die door de culturele instellingen in hun Visiedocument zijn aangegeven:

  1. de stad als podium
  2. de lerende stad
  3. de innoverende stad en
  4. wat wordt nog gemist in het cultuuraanbod

Om het gesprek op gang te brengen, ontwierp DSP een spel gebaseerd op alle mogelijke culturele activiteiten in Veenendaal.

Daarnaast gaven jongeren hun visie op het culturele aanbod en beantwoordde 52% van de ruim 500 leden van het burgerpanel vragen over kunst en cultuur in Veenendaal. Op 17 maart 2017 was een stadsdebat waarin ruim 60 betrokkenen bij kunst en cultuur in Veenendaal hun mening gaven over het concept van de cultuurvisie en nadere invulling gaven aan de inhoud.

Samen bedenken, samen uitvoeren

Betrokkenen bij deze visie benadrukken dat de visie tegemoet komt aan de behoefte aan een verhaal over kunst en cultuur in Veenendaal voor de langere termijn. Met zo’n gedeeld verhaal kunnen zij nu samen met de gemeente koers zetten en actief aan de slag gaan. Dat bleef niet ongezien, want in juli besloot de gemeenteraad met de kadernota 2017 – 2020 meer geld beschikbaar te stellen voor de kunst en cultuur in Veenendaal.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Annelies van der Horst. Zij vertelt u er graag meer over.