Met de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 wil het Rijk ontwerpend onderzoek stimuleren voor de aanpak van integrale, maatschappelijke vraagstukken. Zoals de gevolgen van de energietransitie voor gebiedsontwikkeling. Met de projecten van deze actieagenda maken de hoofdrolspelers van gebiedsontwikkeling – zoals gemeenten – kennis met vormen van ontwerpend onderzoek; van master classes, pilots tot en met advies op maat. Samen met BZK en OCW maken we een netwerkstrategie voor een nog groter bereik van de Actieagenda.

Nieuwe inzichten met ontwerpend onderzoek

Het doel van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp is om met de inzet van ontwerp een concrete bijdrage te leveren aan een hogere kwaliteit van de leefomgeving. Voor een integraal, maatschappelijk vraagstuk als langer thuis wonen werken sectorale oplossingen niet meer. Door al ontwerpend te onderzoeken, ontstaan nieuwe inzichten voor oplossingen.

Samen werken aan ontwerpkracht

BZK en OCW werken hierbij nauw samen met partners zoals Architectuur Lokaal, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam en de Academies van Bouwkunst. Deze partners voeren projecten uit in het kader van de Actieagenda: van stadslabs rond bewonersinitatieven, ateliers over energietransitie tot en met prijsvragen over onder andere langer thuis wonen.

DSP-groep analyseert de verschillende typen projecten en soorten betrokkenen bij deze projecten, zoals gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars, ontwerpers en studenten. We gaan na welke sleutelpersonen of -organisaties de boodschap goed kunnen overbrengen naar de eigen achterban. Zij vormen namelijk een belangrijke spil van de netwerkstrategie.

 Focus op opdrachtgevers

De kracht van ontwerp schuilt in een goede samenwerking tussen ontwerpers en opdrachtgevers. Het Rijk wil die ontwerpkracht met de Actieagenda versterken door zich vooral te richten op opdrachtgevers. Zoals professionals die betrokken zijn bij ingrijpende nationale opgaven zoals de energietransitie. En opdrachtgevers van gebiedsontwikkeling, de inpassing van infrastructuur, de inrichting van de openbare ruimte of herbestemming van vastgoed, zoals wethouders en bestuurders van corporaties en zorginstellingen.

De netwerkstrategie die we ontwikkelen met BZK, OCW en de partnerorganisaties, stelt de kennisbehoefte van deze opdrachtgevers en de bijbehorende ‘boodschappers’ centraal. Met dit resultaat kunnen BZK en OCW de resultaten en meerwaarde van de Actieagenda nog duidelijker en breder onder de aandacht brengen bij opdrachtgevers en uitvoerders.

Meer weten over de netwerkstrategie Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp?

Bel of mail met Mia! Zij vertelt graag meer.