De minister voor Rechtsbescherming laat onafhankelijk onderzoek doen naar de wenselijkheid van en de technische mogelijkheden voor een systeem om slachtoffers van kinderpornografie te notificeren als er bekend beeldmateriaal van hen opduikt. De Nationaal Rapporteur Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft dit eerder aanbevolen: ‘Het is belangrijk dat slachtoffers zelf een stem krijgen in het vormgeven van dit systeem. Ik hoop dan ook dat slachtoffers van kinderpornografie willen meedoen aan het onderzoek.’ DSP voert dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Erkenning slachtoffers

Het bestaan van beeldmateriaal van misbruik kan slachtoffers hun leven lang blijven achtervolgen. Ook is erkenning voor slachtoffers erg belangrijk. Deze erkenning kan blijken uit bijvoorbeeld een vorm van schadevergoeding. Om deze te kunnen eisen, moet het echter wel bekend zijn als het materiaal opduikt in een strafzaak. DSP-groep gaat onderzoeken of slachtoffers (of hun ouders) dit willen, en welke (technische) mogelijkheden hiervoor gecreëerd moeten worden.

Anonieme enquête

Onderdeel van het onderzoek is een anonieme enquête onder (ouders van) slachtoffers van kinderpornografie. Doel is een systeem te ontwikkelen dat past bij de wensen van de slachtoffers. De keuze of slachtoffers genotificeerd worden, moet bij het slachtoffer of bij de ouders van het minderjarige slachtoffer liggen.

Lees meer over het onderzoek op de website van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Heeft u directe vragen aan de onderzoekers van DSP-groep, dan kunt u die mailen naar notificatiesysteem@dsp-groep.nl.

Meer weten over het notificatiesysteem?

Bel of mail dan met Oberon Nauta, hij vertelt je er graag meer over.