De nieuwe Jeugdwet gaat uit van de eigen kracht van gezinnen en jeugdigen. Belangrijk element daarin is het beter benutten van het sociaal netwerk om het gezin heen. Maar om welke mensen en partijen gaat het dan? En hoe zijn deze mensen en partijen beter in stelling te brengen? Die vragen vormden aanleiding voor een landelijke praktijkonderzoek en de uitvoering van twee lokale experimenten om ‘Opvoeden samen met de buurt’ te bevorderen.

Want door op te voeden samen met de buurt is zwaardere en duurdere hulp en inzet te voorkomen. Het draagt bij aan ontzorgen en normaliseren. Want met een sterke en brede pedagogische basis in buurten en wijken worden veel problemen en opvoedvragen voortijdig afgevangen. Het is een vorm van preventief jeugdbeleid, dat naadloos aansluit bij de uitgangspunten van de transitie jeugdzorg.

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Paul! Hij vertelt je graag meer.