Cliënten met een indicatie voor beschermd wonen kunnen deze als zorg in natura (ZIN) ontvangen maar ook als een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb  krijgen cliënten een budget waarmee zij zelf zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen kunnen inhuren. Daarmee geeft het pgb-cliënten de mogelijkheid het heft in eigen handen te nemen.

De gemeenten Zaanstad en Alkmaar vroegen zich af hoe realistisch en verantwoord dat is bij mensen met die een indicatie beschermd wonen ontvangen omdat zij niet (helemaal) zelfstandig kunnen wonen. Zijn zij in staat zelf dat heft in handen te nemen en regelen zij in praktijk ook adequaat hun benodigde zorg of voorzieningen?

Een landelijke stakeholder

“Zorgaanbieders die een PGB aanvragen en beheren? Wat is dan nog het verschil met een gecontracteerde zorgaanbieder?”

Wie zijn de cliënten?

DSP-groep is gevraagd onderzoek uit te voeren naar het pgb als instrument voor beschermd wonen cliënten. Wie zijn deze cliënten, wat is hun achtergrond, was de keuze voor een pgb een bewuste en welke overwegingen lagen hieraan ten grondslag? Welke zorg is ingekocht en kunnen zij hun rol als werkgever en boekhouder goed vervullen?

Omgang met pgb bij beschermd wonen

Het onderzoek is uitgevoerd in Zaanstad en Alkmaar en bestond uit casestudies onder cliënten en hun sociale netwerk, en  interviews bij landelijke stakeholders. Het onderzoek biedt gemeenten concrete handvatten in de omgang met pgb bij beschermd wonen cliënten.

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Christel! Zij vertelt je graag meer.