Preventie en vroegsignalering zijn voor veel gemeenten en wijkteams belangrijke aandachtspunten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Maar waar liggen de prioriteiten voor een preventieve aanpak in de wijk? Hoeveel inzet en welke expertise heeft een wijkteam hiervoor nodig? Hoe zorg je ervoor dat de collectieve voorzieningen in een wijk aansluiten op de behoeften van inwoners? Daarbij is de samenwerking met partners als de GGD belangrijk.

Stappenplan en WoonZorgwijzer

In drie stappen komen we samen met de gemeente tot een gebiedsgerichte inzet op preventie. We gebruiken hierbij de WoonZorgwijzer, ontwikkeld door In Fact/RIGO. De WoonZorgwijzer laat in één oogopslag zien hoe groot de kans is op bepaalde sociale problematiek in een gebied. Zoals psychiatrische problematiek, risico op schulden en risico op eenzaamheid. Deze informatie is een mooie basis voor het vaststellen van een gedragen gemeentelijke beleidsagenda voor preventie én een plan van aanpak per wijk.

Erik Dannenberg, voorzitter Divosa

Van een visie gericht op uitsluiting naar een visie gericht op een inclusieve samenleving op wijkniveau. Maar als we dit willen als samenleving moeten we goed samenwerken en zorg op een andere manier organiseren. … De WoonZorgwijzer kan helpen om beter in te schatten wat op wijkniveau nodig is.

De WoonZorgwijzer geeft met heldere kaarten op buurtniveau informatie over de mate van aandoeningen in het gebied. Bijvoorbeeld over dementie, somatische problematiek of psychiatrische problemen. Het geeft ook aan in welke mate deze aandoeningen leiden tot beperkingen op domeinen als administratie en financiën, angst- en stemmingsproblematiek en mobiliteit.

Het is mogelijk om extra kaartlagen toe te voegen aan de WoonZorgwijzer om het beeld van de lokale situatie nog scherper te krijgen. Denk daarbij aan gegevens over demografie, voorzieningen, type vastgoed of inkomen. Meer weten over deze toepassingsmogelijkheden? Kijk eens hoe gemeente Lansingerland dit heeft gedaan.

Meer weten over de gebiedsgerichte aanpak op preventie?

Bel of mail met Mia! Zij vertelt graag meer.