De gemeente Heerhugowaard wil het preventief samenwerken in de buurt versterken.
Evelien Vos organiseert voor de gemeente buurtoverleggen waarop professionals in

gesprek met inwoners en aan de hand van fictieve casuïstiek de mogelijkheden en grenzen van preventieve samenwerking tegenkomen.

Negen buurtoverleggen

Tussen september 2016 en januari 2017 organiseert Evelien Vos voor de gemeente Heerhugowaard negen buurtoverleggen met het doel om de preventieve samenwerking tussen verschillende professionals in het sociaal domein te versterken. Heerhugowaard heeft drie buurten onderscheiden: Noord, Midden en Zuid. Evelien heeft de opdracht gekregen om verschillende vormen van overleggen uit te proberen en te kijken welke vorm het meest bijdraagt aan het preventief, integraal overleg in de buurt.

Op de eerste drie overleggen schoof in elke buurt een actieve buurtbewoner aan om ideeën voor- en zorgen over de buurt met professionals uit te wisselen. Op de tweede ronde overleggen gingen de professionals in kleine groepjes in gesprek over de mogelijkheden voor preventieve samenwerking aan de hand van fictieve casuïstiek. Voor de derde ronde buurtoverleggen heeft Evelien met professionals uit de buurt samen (wijkverpleegkundige, opbouwwerker, wijkagent en Jeugd & Gezinscoach) fictieve casussen opgesteld die aansluiten op de vraagstukken die in die specifieke buurt spelen.

Portrettenreeks ‘Hechter in de buurt’

Evelien liep tussen april en juni 2016 mee met zeven professionals van verschillende organisaties. Alle zeven ondersteunen zij, vanuit hun eigen expertise, bewoners bij hun vragen en alle zeven verkennen zij hoe zij in de buurt preventief kunnen samenwerken met andere partijen. Hoe ziet het werk van deze professionals eruit? Wat voor soort ontwikkelingen kunnen zij vanuit hun positie signaleren? Op welke vlakken kunnen zij samenwerken met andere partijen in de buurt? En, merken bewoners al iets van deze samenwerking? Op deze vragen geven de zeven portretten antwoord: hechterindebuurt.dsp-groep.nl.

Meer weten?

Wilt u meer weten over preventief samenwerken of over andere projecten in het sociale domein? Neem dan contact op met Evelien Vos, ze staat u graag te woord.